sobota, 13 październik 2018 11:01

Uroczystość nadania naszym szkołom imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

12 października społeczność naszej szkoły przeżywała długo oczekiwane i radosne święto. Tego właśnie dnia Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia, czyli szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, otrzymały bardzo zaszczytne imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. To wyjątkowe i historyczne dla naszej placówki wydarzenie pięknie wpisuje się w jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 75. rocznicy ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz oraz przypadającą w tym roku szkolnym 75. rocznicę powstania naszej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, aby razem z nami przeżywać to wielkie święto.

 

Jak w przypadku każdego ważnego wydarzenia z życia szkoły, uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, odprawionej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Modlitewne spotkanie rozpoczął Proboszcz i Dziekan Ks. Tadeusz Kryński. Powitał on wszystkich przybyłych gości i podkreślił, iż nowy patron naszej szkoły to piękny przykład nie tylko niezłomnej, patriotycznej postawy, ale również prawdziwie chrześcijańskiego życia. Na ręce Pana Dyrektora przekazał on także prezent dla szkoły, którym był tekst szczególnie bliski Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu – dzieło Tomasza z Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”.

Eucharystia miała szczególnie uroczystą oprawę, gdyż liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Jego Ekscelencja  Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

W świątyni odbyło się także poświęcenie nowego sztandaru ZSOiZ w Ciechanowcu. W imieniu rodziców naszej młodzieży i całej społeczności szkolnej głos zabrała Pani Agata Koc, Przewodnicząca Rady Rodziców naszej placówki.  Poprosiła ona Jego Ekscelencję Ks. Tadeusza Pikusa o poświęcenie i pobłogosławienie nowego sztandaru szkoły. Zaznaczyła, iż zadaniem zarówno szkoły, jak i rodziców jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wartości istotnych dla każdego Polaka, a którymi są Bóg, Honor, Ojczyzna i Nauka. Podkreśliła też, iż rodzice i wychowawcy będą starali się wywiązywać z obowiązków, jakie na nich spoczywają, aby młode pokolenie szło zawsze drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości,  zgodnie z nauką Jana Pawła II.

Do zgromadzonych na Eucharystii przemówił też Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus. W swoim kazaniu podkreślił on, że wartości, które znajdują się na nowym sztandarze szkoły, streszczają istotę dobrego, chrześcijańskiego życia. Zaznaczył też, że sam Witold Pilecki jest wspaniałym bohaterem, a jego życie powinno stać się wzorcem i inspiracją dla nas wszystkich. Każdy chrześcijanin powinien jednak pamiętać, że najdoskonalszym wzorcem postępowania i miłości jest Jezus Chrystus, który pozostawił nam, ludziom, najpiękniejszy drogowskaz i symbol – swój krzyż.  Zauważył także, że biografia Witolda Pileckiego jest właśnie przykładem, co to znaczy iść za Chrystusem i go naśladować.

Po mszy świętej zebrani udali się do szkoły na dalszą część uroczystości. Kolejnym punktem radosnego święta było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, związanej z uroczystością nadania naszym szkołom imienia Rotmistrza Pileckiego. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Pan Janusz Niewiarowski – Prezes Koła Terenowego Sybiraków w Ciechanowcu, zaś poświęcił ją Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus. Po tym uroczystym akcencie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podkreślił on, że dzisiejszy dzień jest też doskonałą okazją, aby dokonać oficjalnego otwarcia kompleksu boisk przy naszej szkole. Zaznaczył, że nowe obiekty sportowe powstały przede wszystkim dzięki staraniom Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Doroty Łapiak oraz całej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. To dzięki wsparciu organu prowadzącego szkołę, jakim jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, udało się zrealizować w wyznaczonym czasie tę, jakże potrzebną całej społeczności szkolnej, inwestycję. Symbolicznym wyrazem oficjalnego otwarcia i oddania do użytku nowych obiektów sportowych był akt przecięcia wstęgi. Do dokonania tego aktu zaproszono: Jego Ekscelencję Ks. Tadeusza Pikusa - Biskupa Drohiczyńskiego, Ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego - Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Pana Tadeusza Romańczuka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Jolantę Ślusarską Rusiniak - Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Pana Jacka Boguckiego – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Bogdana Zielińskiego – Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Panią Dorotę Łapiak - Przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Leszka Gruchałę - Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Mirosława Reczkę - Burmistrza Ciechanowca, Pana Eugeniusza Święckiego - Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu, Panią Agatę Koc - Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Kamilę Cieśluk – Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Po przecięciu wstęgi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus dokonał także poświęcenia nowego boiska. Z okazji nadania imienia naszym szkołom powstało też pamiątkowe popiersie Rotmistrza Witolda Pileckiego, którego autorem jest Pan Michał Selerowski. Jego odsłonięcia dokonała Sybiraczka,  Pani Donata Olędzka, zaś poświęcił je Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej hali sportowej. Rozpoczął ją Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Zaznaczył on, że dzień 12 października 2018 r zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych, gdyż to właśnie dziś szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymają bardzo zaszczytne imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. Stanie się on odtąd patronem naszego Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I i II stopnia. Pan Dyrektor podkreślił, iż wydarzenie to jest  tym bardziej podniosłe, ponieważ  przypada w  100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą  ojczyznę oraz wpisuje się w przypadający w tym roku szkolnym jubileusz 75-lecia naszej szkoły. Przypomniał także, że to właśnie dziś w całej Polsce pracownicy oświaty obchodzą Dzień Edukacji Narodowej. Wyraził też radość z faktu, że oprócz oczekiwanego przez społeczność naszej szkoły nadania jej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, nasza placówka   wzbogaciła się również o nowoczesny kompleks boisk wraz z bieżnią. Zwrócił się także ze słowami powitania do wszystkich przybyłych gości i podkreślił, że społeczność naszej szkoły jest zaszczycona, iż zechcieli dzielić oni z nami tę radosną i niezwykłą chwilę.

W szczególny sposób Pan Dyrektor powitał: Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa - Biskupa Drohiczyńskiego, Pana Tadeusza Romańczuka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Panią Jolantę Ślusarską-Rusiniak - Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Pana Jacka Boguckiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Bogdana Zielińskiego - Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Panią Dorotę Łapiak - Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, całą Radę Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Leszka Gruchałę - Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Ks. Tadeusza Kryńskiego - Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu i Dziekana Dekanatu Ciechanowskiego, Ks. Andrzeja Polakowskiego - Proboszcza Parafii pw. Najświętszej Marii Panny z Fatimy w Ciechanowcu, Ks. Bogusława Sienczewskiego - Proboszcza Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Klonownicy, Ks. Józefa Grzeszczuka - Proboszcza Parafii pw. św. Apostołów  Piotra i Pawła w Siemiatyczach Stacji, Ks. Pawła Solkę - Wikariusza Parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Panią Danutę Radwańską - Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Pana Jana Zalewskiego - Starostę Siemiatyckiego, Pana Marka Bobla - Wicestarostę Siemiatyckiego, Pana płk. Michała Fałata - Prezesa Fundacji „Skarby Narodu” w Warszawie, Pana płk. Roberta Edelwajna - Szefa Szkolenia Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Warszawie, Pana kpt. Wiesława Fleszara - Wiceprezesa Zarządu „Dynatech” Warszawa, Pana mjr. Dariusza Krukowskiego z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Pana mjr. Lucjana Grela z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Panią Zofię Czempińską-Świtalską - Prorektora Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Pana Kazimierza Opałka - Pełnomocnika Rektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Pana prof. dr. inż. Wojciecha Kacperskiego - wykładowcę Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Pana Mirosława Reczkę - Burmistrza Ciechanowca, Panią Annę Bogucką - Burmistrza  Czyżewa, Pana Piotra Uszyńskiego - Wójta Gminy Klukowo, Pana Marka Kaczyńskiego - Wójta Gmny Nowe Piekuty, Panią Aleksandrę Szczudło - Zastępcę Dyrektora PGE EO ds. odnawialnych źródeł energii, fundatorów nowego sztandaru szkoły i darczyńców na rzecz jego powstania, Panią Jolantę Kadłubowską  - Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Panią Annę Milewską - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pana Andrzeja Koca - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Pana Krzysztofa Woźniewskiego - Powiatowego Komendanta  Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Pana Jacka Roledera - Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, Panią Iwonę Kalinowską - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Jolantę Zawistowską - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pana Marka Karolewskiego           - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, Panią Alicję Bańkowską - Dyrektor ZSOiZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, Panią Wiolettę Gierłachowską - Dyrektor ZSR im. Stefanii Karpowicz w Czyżewie, Pana Andrzeja Jamiołkowskiego            - Dyrektora ZSZ im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Pana Józefa Sokolika - Dyrektora CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, Pana Ryszarda Flanca – Dyrektora ZSOiP im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, Pana Zygmunta Koska - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz wszystkich obecnych radnych  Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Panią Jadwigę Koc - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Ciechanowiec, Panią Sylwię Szymańską-Kuczuk - Dyrektor COKiS w Ciechanowcu, Panią Iwonę Litwińczuk - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu, Panią Marzenę Kryńską - Dyrektor MOPS w Ciechanowcu, Panią Marzenę Kendzierską - Kierownik Referatu Inwestycji UG w Ciechanowcu, Pana Bogdana Olędzkiego - Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „Fare” w Ciechanowcu, Panią Martę Mazur - Dyrektor Przedszkola w Ciechanowcu, Panią Elżbietę Komarowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, Pana Krzysztofa Pełszyka - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu oraz Radnego Rady Powiatu Wysokomazowieckiego i Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Panią Elżbietę Trzeszczkowską  - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, Pana Roberta Sutkowskiego       - Kierownika Posterunku Policji w Ciechanowcu, Pana Marka Klejzerowicza -  Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, Pana Krzysztofa Kalinowskiego - Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence, Pana Janusza Niewiarowskiego - Prezesa Koła Terenowego Związku Sybiraków w Ciechanowcu, Pana Mariana Leszczyńskiego z małżonką Teresą - Wiceprezesa Stowarzyszenia „ Rodzina” w Ciechanowcu, Pana Artura Więzowskiego - Prezesa Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate, Panią Zofię Diakowską-Januszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia „Zameczek”i Prezes Stowarzyszenia UTW, Pana Włodzimierza Słoneckiego - Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu, Pana Romualda Tkaczuka - Prezesa Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej „Jedność”, Panią Bożenę Dybowską - Kierownik Szpitala w Ciechanowcu, Pana Lecha Samulskiego - Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, Pana Andrzeja Tkaczuka - Kierownika Okręgowej Stacji Pojazdów w Ciechanowcu, Pana dr. Stanisława Sierockiego - Kierownika Przychodni Lekarskiej „Medyk” w Ciechanowcu, Panią dr Monikę Florczuk - Kierownik Przychodni Lekarskiej „Nasze Zdrowie” w Ciechanowcu, Panią Halinę Trawińską - Prezes Zarządu firmy AML Krioterapia, Prezes Zarządu Fundacji „Humana Nova”, wszystkich przybyłych Sołtysów i Przewodniczących komitetów Osiedlowych Miasta i Gminy Ciechanowiec, nauczycieli emerytów: Panią Grażynę Sidorczyk-Uszyńską z mężem Bogdanem, Panią Krystynę Pawlik z małżonkiem Bogdanem, Pana Mirosława Kuleszę, Panią Ligię Sutyniec   , Pana Mieczysława Kiliszka, Panią Wiesławę Klepacką, Pana Jana Puszkiewicza, poczty sztandarowe z następujących szkół: ZSOiZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie,             ZSR im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, ZSZ im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, ZSOiP im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, poczet sztandarowy  Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego, Panią Agatę Koc -  Przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły, wszystkich przybyłych rodziców naszych uczniów, Radę Pedagogiczną,  pracowników szkoły i internatu oraz  uczniów.

Pan Dyrektor zaprosił też wszystkich zebranych na uroczystą, wyjazdową sesję Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, na której zostaną podjęte ważne decyzje dotyczące naszej szkoły. Posiedzenie 34. sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego rozpoczęła Pani Przewodnicząca Dorota Łapiak. Na początku powitała ona wszystkich przybyłych gości. Następnie zaprezentowała program sesji. Jako pierwszy głos zabrał Pan Starosta Bogdan Zieliński. Podkreślił on, iż przeżywana chwila jest wyjątkowa, również w kontekście pracy samorządu powiatowego. Zaznaczył, że władze powiatowe i prowadzone przez nie szkoły zawsze działały w imię tradycji narodowej, kultury naszej ojczyzny i wiary chrześcijańskiej. Za nadanie właściwego kierunku działaniom powiatu i ciężką pracę na jego rzecz Pan Starosta podziękował swoim poprzednikom: Panu Jackowi Boguckiemu, który pełnił funkcję pierwszego Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego, Pani Dorocie Łapiak, zajmującej wcześniej stanowisko Wicestarosty oraz Panu Stefanowi Brzozowskiemu – Radnemu Powiatu w I kadencji. Pan Starosta podkreślił także, że władzom powiatowym zawsze bliskie były tradycje narodowe i patriotyczne. Podejście to zaowocowało myślą o zmianie patrona ZSOiZ w Ciechanowcu. Pan Starosta podziękował całej społeczności szkolnej za to, że na nowego patrona szkoły wybrała właśnie Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Przedstawił on uzasadnienie wyboru patrona szkoły. Po prezentacji szeregu argumentów potwierdzających wielkość Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz podkreśleniu faktu, iż jest on wspaniałym autorytetem  i wzorcem zarówno dla uczniów, kadry pedagogicznej szkoły, jak i rodziców, dokonano odczytania uchwały i jej zatwierdzenia. Rada Powiatu Wysokomazowieckiego zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty podjęła uchwałę, która zniosła dotychczasowego patrona ZSOiZ w Ciechanowcu i nadała imię Rotmistrza Witolda Pileckiego trzem typom szkół wchodzących w skład naszego zespołu: Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum oraz Branżowej Szkole I i II stopnia.

Po zakończeniu sesji Pani Przewodnicząca Dorota Łapiak podzieliła się z zebranymi swą refleksją związaną z historią nadania poprzedniego imienia naszej szkole. Podkreśliła, że jako absolwentka naszego liceum jest szczęśliwa i dumna, iż patronem szkół wchodzących w skład naszej placówki zostaje dzisiaj właśnie Rotmistrz Witold Pilecki.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Zaznaczył on, iż poczet sztandarowy ZSOiZ im. Jarosława Iwaszkiewicza służył szkole przez 37 lat, a obecna chwila jest historyczna, gdyż dawny sztandar będzie pożegnany i w asyście uczniów zostanie odprowadzony do Gabloty Pamięci.

Po ceremonii wyprowadzenia dotychczasowego sztandaru nadeszła pora na wprowadzenie i prezentację nowego symbolu naszej szkoły.
Kolejnym, bardzo podniosłym punktem uroczystości było ślubowanie na nowy sztandar. W imieniu całej społeczności szkolnej złożyli je: Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Koc, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Pani Sylwia Grzymała i reprezentanci uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia.  Akt ślubowania odczytała Pani Wizytator Danuta Radwańska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Uczniowie, nauczyciele i rodzice ślubowali wierność tradycji narodowej, szacunek do języka i kultury ojczystej. Przyrzekali, że pracą, nauką i wychowaniem potwierdzą, że są pokoleniem patriotów i dochowają wierności sztandarowi szkoły. Zapewniali też, że będą dbać o dobre imię szkoły oraz stać na straży wartości wypisanych na sztandarze, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz Nauka.

Po ślubowaniu poczet sztandarowy dokonał prezentacji nowego sztandaru, a zgromadzonych zapoznano z jego dokładnym opisem oraz symboliką.

Prowadzący uroczystość konferansjerzy: Maciej Moczulski i Andżelika Tryniszewska zaznaczyli też, że wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości oraz fundatorów naszego sztandaru są pamiątkowe gwoździe, umieszczone zwykle na drzewcu. Z uwagi jednak na wielką hojność i dużą ilość darczyńców gwoździe wbijane były do pamiątkowego tablo, które zostanie wyeksponowane w gablocie obok sztandaru.

Do wbicia pamiątkowego i historycznego gwoździa zaproszono: Jego Ekscelencję Ks. Tadeusza Pikusa - Biskupa Drohiczyńskiego, Ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego - Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Panią Jolantę Ślusarską Rusiniak – Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Pana Tadeusza Romańczuka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Jacka Boguckiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bogdana Zielińskiego – Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Panią Dorotę Łapiak - Przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Leszka Gruchałę - Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Eugeniusza Święckiego - Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu, Pana Mirosława Reczkę - Burmistrza Ciechanowca,  Panią Agatę Koc - Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Kamilę Cieśluk – Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

Na apel ufundowania sztandaru odpowiedziało wiele prywatnych osób i instytucji. Do wbicia pamiątkowych gwoździ zaproszono: Pana Adama Anastaziuka – absolwenta z r. 1969, Państwa Agatę i Tadeusza Koców – Przewodniczącą Rady Rodziców z mężem, Państwa Alinę i Jana Steciów – absolwentkę z r. 1965 i absolwenta z r. 1960, Pana Artura Bojara - nauczyciela ZSOiZ w Ciechanowcu, Pana Andrzeja Górskiego – absolwenta z r. 1978, lekarza, Pana Andrzeja Przystupę – absolwenta z r. 1969, lekarza, Pana Andrzeja Steć – absolwenta z r. 1969, Pana Bartłomieja Rusiniaka – absolwenta z r. 2018, Panią Danutę Kulczakiewicz-Piotrowską – absolwentkę z r. 1962, Panią Donatę Olędzką – Sybiraczkę, Państwa Dorotę i Kazimierza Koców – absolwentkę z r. 1985 z mężem, Państwa Dorotę i Lucjana Budlewskich – absolwentkę z r. 1983 z mężem, Pana Edwarda Fabisiaka – absolwenta z r. 1964,  Państwa Elżbietę Zofię i Władysława Krzyżanowskich – Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej w latach 2010-2014, Dyrektora szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, absolwenta z r. roku 1960 z małżonką, Państwa Grażynę i Eugeniusza Święckich - absolwentów z r.  1980, Dyrektora i nauczyciela ZSOiZ w Ciechanowcu, Państwa Grażynę i Bogdana Uszyńskich – nauczyciela ZSOiZ w Ciechanowcu w latach 1972-1991 z małżonkiem, Panią Grażynę Kominek – absolwentkę naszej szkoły, członkinię Rady Programowej TVP Kraków, Panią Helenę Dołęgowską – prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, Panią Helenę Marszaluk- Radzewicz – absolwentkę z r. 1963, Ks. Henryka Polaka - absolwenta z r.  1978, płk. kapelana Wojska Polskiego, Państwa Jadwigę i Jana Koców – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Ciechanowiec wraz z mężem, Pana Janusza Kulczakiewicza – absolwenta z r. 1966, Pana Jana Stanisława Piętkę – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie,  Panią Jolantę Rusiniak – absolwentkę z r. 1978, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Panią Kamilę Urszulę Szczęsną-Denysiuk – absolwentkę z r. 1994, właścicielkę sali bankietowej „Szczęsny” w Ciechanowcu, Pana Kazimierza Poniatowskiego  – absolwenta z r. 1968, Państwa Krystynę i Andrzeja Olędzkich - absolwentkę naszej szkoły z mężem, Pana Krzysztofa Kraszewskiego – absolwenta z r. 1974, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Pana Lecha Chochlewa - absolwenta z r. 1963,  właściciela apteki w Ciechanowcu, Pana Lecha Małyskę - absolwenta z r. 1964, Panią Lucynę Lubowicką – absolwentkę z r. 1959, Panią Małgorzatę Tenderendę - absolwentkę z r. 1982, Pana Mieczysława Kiliszka – nauczyciela ZSOiZ w Ciechanowcu w latach 1987-2005, Pana Mirosława Reczkę – absolwenta z r. 1982, Burmistrza Ciechanowca, Pana Rajmunda Mariana Gierosa­ – absolwenta z r. 1977, Pana Romualda Tkaczuka -– absolwenta z r. 1964, Prezesa Gminnej Spółdzielni w Ciechanowcu, Pana Stanisława Zarębę – absolwenta z r. 1971, lekarza, Pana Stanisława Goździeniaka - absolwenta z r. 1959, Panią Teresa Helenę Gawryś – absolwentkę z r. 1981 , Ks. Walentego Wojtkowskiego – absolwenta z r. 1978, Pana Wiktora Wojtkowskiego – absolwenta z r. 1980  oraz absolwentów z r. 2018 - klasy III A LO i VI OSSP – wraz z wychowawcą, Panem Michałem Selerowskim.

Po wbiciu pamiątkowych gwoździ głos zabrał ponownie Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Złożył on serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom sztandaru: instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom prywatnym. Podkreślił on, iż pomoc oraz udzielone wsparcie utwierdza nas w przekonaniu, że w służbie na rzecz edukacji możemy liczyć na pomoc tak licznego grona przyjaciół. Następnie Pan Dyrektor poprosił o zabranie głosu Pana Starostę Bogdana Zielińskiego.

W wystąpieniu Pana Starosty znalazły się życzenia związane ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej. Podkreślił on, że uroczystość ta pięknie wpisuje się w jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w zbliżające się rocznice 75-lecia naszej szkoły i 20-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego. Zaznaczył też, że wielkie zasługi dla rozwoju ZSOiZ w Ciechanowcu należy przypisać Panu Posłowi Jackowi Boguckiemu, Pani Minister Jolancie Ślusarskiej-Rusiniak oraz Panu Marszałkowi Jerzemu Leszczyńskiemu. Wskazał również, że najwięcej dla szkoły zrobił jednak jej gospodarz, Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, który przez 16 lat pełnienia tej funkcji pracował bardzo ciężko, dbając zarówno o właściwą bieżącą pracę, jak też podejmując różnorodne inicjatywy. Za te działąnia uhonorowano Pana Dyrektora Eugeniusza Świeckiego Nagrodą Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego.

Pan Starosta podkreślił także wielką wartość pracy nauczycieli, wychowawców, pracowników i dyrektorów prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki szkół. Jako podziękowanie za szczególny trud włożony w pracę na rzecz szkoły wręczył on także Nagrody Starosty Wysokomazowieckiego. Przyznano je najlepszym dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki.  

Po rozdaniu nagród głos zabrał Pan płk Michał Fałat. Poinformował on o przyznaniu odznak i medali związanych ze 100-leciem niepodległości. Odznakę  otrzymały nasze szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I i II stopnia, a dekoracji na sztandar dokonał Pan płk Robert Edelwajn. Medalem 100 Lat Niepodległości uhonorowano również Pana Starostę Bogdana Zielińskiego. Za zasługi dla Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława odznaczono z kolei Panią Barbarę Pełszyk, Panią Elżbietę Sikoń, Panią Cecylię Szmurło i Panią Grażynę Święcką. Ceremonii dekoracji dokonali Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus i kpt. Wiesław Fleszar. Kolejne odznaczenia zostały przyznane przez Ligę Obrony Kraju za wybitne zasługi na rzecz tej organizacji. Złotym medalem uhonorowano Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego, Pana Arkadiusza Kendzierskiego i Pana Arkadiusza Świętochowskiego, srebrnym - Pana Wojciecha Cieszkowskiego, Pana Łukasza Godlewskiego, Panią Monikę Ilczuk, Pana Michała Selerowskiego i Panią Katarzynę Rostkowską, a brązowym - Pana Artura Bojara, Panią Magdalenę Kujawską i Pana Jacka Pietkiewicza. Ceremonii dekoracji dokonali Pan mjr Lucjan Grel i Pan płk Michał Fałat.

Ważnym akcentem naszej uroczystości było również wystąpienie Pana Lecha Samulskiego - Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Pan Prezes przyłączył się do składanych życzeń i gratulacji. Przekazał także informację o ufundowaniu przez bank kolejnego stypendium dla wybitnie uzdolnionego ucznia naszej szkoły. W tym roku Stypendium Prezesa Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu przyznano Kamili Cieśluk z kl. IIIa. Z kolei o ufundowaniu przez chcącego zachować anonimowość darczyńcę specjalnego stypendium dla pochodzącej z Gruzji Inesy Muladze, uczennicy kl. Ib poinformował Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki.

Następnie przyszła pora na część artystyczną. Rozpoczęła się ona pokazem musztry paradnej, zaprezentowanym przez uczniów naszych klas wojskowych. Po tym nagrodzonym wielkim brawami występie młodzi artyści, pracujący pod kierunkiem Pani Moniki Ilczuk i Pani Jolanty Koziarskiej, zaprezentowali poruszającą historię życia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Całość wzbogacona była scenami z życia patrona naszej szkoły oraz utworami muzycznymi dotyczącymi zarówno jego osoby, jak i czasów, w których żył. Występ bardzo podobał się zgromadzonym i poruszył ich do głębi, czego dowodem były długie, w pełni zasłużone owacje na stojąco. Warto podkreślić, iż na potrzeby tego spektaklu powstał specjalny utwór muzyczny pt. „Przesłanie Rotmistrza Pileckiego”. Autorami tej kompozycji są Pani Monika Ilczuk i Pan Łukasz Kloc.

Po części artystycznej głos zabrali ponownie prowadzący. Podziękowali oni za wszystkie miłe słowa skierowane pod adresem naszej placówki. W imieniu całej społeczności uczniowskiej wyrazili też wdzięczność za tak wspaniały dar, jakim jest sztandar. Podziękowali również wszystkim gościom za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością. Słowa wdzięczności skierowali też pod adresem sponsorów, dzięki którym dzisiejsze święto mogło się odbyć. Serdecznie podziękowali także nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie dzisiejszej, historycznej uroczystości, która zdarza się tylko raz w życiu szkoły. Poprosili również Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego o zabranie głosu.

Pan Dyrektor podziękował jeszcze raz  wszystkim gościom za obecność w tak ważnym dla nas dniu.  Słowa podziękowania skierował do wszystkich, którzy wspierają naszą szkołę i zaangażowali się w zorganizowanie tej niezwykle ważnej uroczystości. Szczególnie ciepłe słowa skierował pod adresem pracowników obsługi, kadry pedagogicznej i uczniów naszej szkoły. Podziękował im za solidną pracę, odpowiedzialność i piękną postawę. Pan Dyrektor zaznaczył, iż dzięki wspólnemu działaniu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu to placówka ucząca szacunku do tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości.

Pan Dyrektor poprosił także przybyłych gości o zabranie głosu. Jako pierwszy do zebranych przemówił Pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. Pogratulował on społeczności szkolnej zarówno samej uroczystości, jak i wyboru patrona. Podziękował także, że mógł wspólnie z nami przeżyć tę piękną chwilę. Podkreślił również wagę tego wydarzenia zarówno w życiu Ciechanowca, jak też powiatu i regionu.  Podziękował też wszystkim, którzy wspierają naszą „małą ojczyznę”. Pan Marszałek przekazał  szkole prezent w postaci zestawu piłek do gry na naszym nowym boisku.

Kolejnym gościem, który zechciał zabrać głos, był Pan Poseł Jacek Bogucki. Zwracając się do uczniów, zaznaczył, że wybór takiego patrona to zarówno zaszczyt, jak i wielkie zobowiązanie. Pogratulował też Panu Dyrektorowi, wskazując, że to właśnie za jego kadencji szkoła tak bardzo zmieniła się na lepsze i przekazał  na jego ręce  prezent – pamiątkę związaną ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do zgromadzonych skierował też swoje słowa Burmistrz Ciechanowca, Pan Mirosław Reczko. Serdecznie podziękował on Dyrekcji, nauczycielom i uczniom za niezwykłe przeżycie. Pogratulował zarówno wyboru Patrona, jak również momentu, w którym ta zmiana następuje. Wyraził nadzieję, że dzięki temu młodzież będzie chętniej poznawać naszą narodową, również lokalną, historię i szukać bohaterów na miarę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaznaczył także, że we współpracy z duchownymi przygotowano specjalną pamiątkę, która pięknie wpisuje się w przeżywany właśnie przez Polaków czas jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

Głos zabrała również Pani Wizytator Danuta Radwańska. W imieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty podziękowała za zaproszenie. Zaznaczyła, iż dzisiejsza uroczystość jest bardzo piękna i bogata w treści. Przekazała też serdeczne życzenia związane z Dniem Edukacji Narodowej.

W imieniu młodzieży przemówiła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kamila Cieśluk. W jej wystąpieniu nie zabrakło serdecznych życzeń pod adresem nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu całego naszego powiatu, księży oraz przedstawicieli władz oświatowych. Muzycznym upominkiem od wspólnoty uczniowskiej okazała się z kolei piękna piosenka „Wyśpiewać chcemy Wam życzenia”, wykonana przez nasz szkolny chór.

Po tym miłym akcencie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Jeszcze raz w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował wszystkim za uświetnienie tej historycznej chwili swoją obecnością. Wyraził też wdzięczność za życzenia i listy gratulacyjne, które wpłynęły do szkoły. Podkreślił, iż świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, zarówno słowami, jak i życzliwą aprobatą dla naszych działań, jest dla nas inspiracją i bodźcem do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pracy.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor zaprosił wszystkich gości do obejrzenia ekspozycji poświęconej postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz przygotowywanej przez nauczycieli historii wystawy, dotyczącej Ciechanowca w latach 1918 – 1920 i powstającej w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Niepodległa”. Po oficjalnej części szkolnego święta zebrani goście udali się na uroczysty obiad.

 

Czytany 3998 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top