czwartek, 22 listopad 2018 11:28

Pożegnanie Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

21 listopada 2018 r. był w naszej szkole historycznym i wyjątkowym dniem. Miał on związek z wyborem mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec – od 22 listopada 2018 r. Pan Eugeniusz Święcki obejmuje, bowiem stanowisko burmistrza. Żegnamy zatem człowieka, który od 27 lat, w tym od 16 lat na stanowisku dyrektora, pracuje na rzecz naszej szkoły i jak nikt inny w historii naszej placówki przyczynił się do jej rozwoju. W okolicznościowej, pożegnalnej uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz cała społeczność ZSOiZ w Ciechanowcu.

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Powitał on serdecznie wszystkich gości: Przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Panią Dorotę Łapiak, Pana Starostę Bogdana Zielińskiego, Pana Wicestarostę Leszka Gruchałę, ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego wraz z księżmi wikariuszami, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agatę Koc, grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji szkoły oraz uczniów. Pan Dyrektor pogratulował także Pani Przewodniczącej, Panu Staroście i Panu Wicestaroście ponownego wyboru na zajmowane stanowiska.

Następnie głos zabrał Pan Starosta Bogdan Zieliński. Zaznaczył on, że dzisiejsze spotkanie wiąże się z chęcią podziękowania osobie, bez której trudno sobie wyobrazić ZSOiZ w Ciechanowcu. Zaznaczył, że wybór mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec był doskonałą oceną pracy i dotychczasowej działalności Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego. Podkreślił, iż Pan Dyrektor jest postacią wzorcową, zarówno od strony jego pracy organizacyjnej, dydaktycznej, jak i wychowawczej. Wskazał też na fakt, iż Pan Dyrektor cieszy się też wielkim szacunkiem młodzieży. Wyraził także nadzieję, że tak jak do tej pory wspaniale zmieniał oblicze szkoły, tak będzie zmieniał też na lepsze gminę i miasto Ciechanowiec, które potrzebują dzisiaj dobrego gospodarza.

Wyrazem uznania za dotychczasową pracę oraz wielkie osiągnięcia było przyznanie Panu Dyrektorowi najwyższego odznaczenia, które nadaje Powiat Wysokomazowiecki – statuetki „Waćpana Wysokomazowieckiego”. Pan Starosta zaznaczył, iż po raz pierwszy w historii trafia ona do dyrektora jednostki podległej władzom powiatowym. Podkreślił też, iż jest to piękne podsumowanie owocnej, 16-letniej pracy Pana Eugeniusza Święckiego na stanowisku Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu. Wyraził też nadzieję na dalszą, dobrą współpracę, tym razem na polu działań samorządowych.

Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Dorota Łapiak. Zaznaczyła ona, że Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki przez 16 lat pełnił swoją funkcję wzorowo. Podkreśliła też, że zarówno, jako Przewodnicząca Rady Powiatu, jak też absolwentka naszej szkoły i mieszkanka Ciechanowca, jest w tej chwili dumna i szczęśliwa. Życzyła także owocnej pracy na stanowisku burmistrza miasta i gminy Ciechanowiec.

Jako kolejny przemówił Pan Wicestarosta Leszek Gruchała. Podkreślił, iż miasto i gmina Ciechanowiec otrzymują wspaniałego gospodarza. Życzył też Panu Eugeniuszowi Święckiemu zdrowia i owocnej pracy na nowym stanowisku.

Następnie głos zabrał ponownie Pan Starosta Bogdan Zieliński. Zaznaczył, iż życie nie znosi próżni i nasza szkoła potrzebuje nowego dyrektora. Poinformował, że w myśl uchwały Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego nowym Dyrektorem ZSOiZ w Ciechanowcu zostaje Pani Ewa Radziszewska. Gromkie brawa po ogłoszeniu tej decyzji Pan Starosta uznał za potwierdzenie jej słuszności. Życzył też Pani Dyrektor Ewie Radziszewskiej sukcesów na nowej drodze zawodowej.

Po wystąpieniach gości do zebranych przemówił także Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podkreślił, iż Pani Ewa Radziszewska była jego uczennicą, a brawa utwierdziły go w przekonaniu, że dokonał słusznego wyboru wskazując właśnie ją jako swoją następczynię. Dokonał także symbolicznego przekazania kluczy do szkoły i szkolnych pieczątek.

Następnie głos zabrała nowa Pani Dyrektor Ewa Radziszewska. Podziękowała ona za powołanie na stanowisko.  Zaznaczyła, iż Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki postawił poprzeczkę bardzo wysoko, ale wierzy, że dzięki współpracy z organem prowadzącym szkołę, władzami samorządowymi, gronem pedagogicznym i całą szkolną społecznością uda się jej sprostać stojącym przed nią wyzwaniom.

Do Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego zwrócili się też nauczyciele, wychowawcy, pracownicy obsługi szkoły i internatu. Złożyli oni gorące podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i ciągłe dążenie do jej rozwoju przez pozyskiwanie ogromnych funduszy, realizację różnorodnych projektów, pionierskie pomysły np. stworzenia klas wojskowych, ciągłe mobilizowanie do wysiłku oraz  pomocną dłoń w trudnych sytuacjach. Podkreślili też, iż w tak krótkim wystąpieniu nie można  ująć wszystkich dokonań i zasług Pana Dyrektora. Wskazali, iż czują się zobowiązani do kontynuowania i pielęgnowania jego dzieła. Wyrazili też nadzieję na to, że dzięki pracy i zaangażowaniu Pana Dyrektora na nowym stanowisku burmistrza, Ciechanowiec stanie się prawdziwą „Perłą Podlasia”. Życzyli też Panu Dyrektorowi zdrowia, wielu życzliwych ludzi na swojej drodze oraz dobrej współpracy z władzami powiatu i województwa.

Głos zabrała również młodzież. W jej imieniu przemówiła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Kamila Cieśluk. Podkreśliła ona, iż Pan Eugeniusz Święcki to najlepszy dyrektor, jakiego mogła mieć nasza szkoła. Wskazała na jego wielkie zaangażowanie w rozwój i pracę ZSOiZ w Ciechanowcu. Szczególnie jednak podkreśliła wartość trudnej pracy na rzecz młodzieży. Stwierdziła też, że dzisiejszy dzień to dobra okazja, aby wyrazić swoje uznanie za pracę, wytrwałość, a także wsparcie i pomoc, na które młodzież zawsze mogła liczyć. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podkreśliła także, że nie umie sobie wyobrazić naszej szkoły bez Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego. W żartobliwy sposób podkreśliła jednak, że cieszy także się ze zmiany, gdyż odtąd najwyższe stanowiska w szkole zajmować będą kobiety. Jako podziękowanie za wszystko, co Pan Dyrektor zrobił na rzecz szkoły i uczniów przekazała też skromny upominek od Samorządu Uczniowskiego.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły, Pani Agata Koc. Wspomniała, iż od 12 lat może współpracować z Panem Dyrektorem i działać na rzecz naszej placówki oraz uczącej się w niej młodzieży. Podziękowała Panu Dyrektorowi za pomoc, wsparcie, a także uświadomienie jej wielu rzeczy, tak potrzebnych w pracy na rzecz innych. Życzyła mu też dalszej dobrej współpracy ze szkołą i władzami samorządowymi.

Jako następni przemówili przedstawiciele młodzieży. Podkreślili oni, że nie ma  takiej drugiej osoby, która zrobiłaby tyle dla szkoły. Zaakcentowali również fakt, iż Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki to również mecenas sztuki i kontynuator narodowej tradycji. Dlatego też młodzież, pracująca pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców, przygotowała prezent – koncert, w którym każda piosenka i każdy występ dedykowane są właśnie Panu Dyrektorowi.

Jako pierwsi z żartobliwą piosenką „Mój Dyrektorze”, zaprezentowali się uczniowie mieszkający w internacie, wspierani przez szkolny chór. Kolejnym punktem występu był utwór „Póki Polska żyje w nas”, wykonany przez absolwentów naszej szkoły: Szymona Kaczmarka i Dawida Koca wraz z uczennicami: Honoratą Jacyniewicz i Kamilą Cieśluk. Z nowym repertuarem zaprezentowali się też członkowie szkolnego chóru i zespołu muzycznego. Wykonali oni utwory „Zatańczysz ze mną jeszcze raz” oraz „Stand by me”. Wiele wyrażała też wykonana przez nich piosenka „Wyśpiewać chcemy Ci życzenia”. Wspomnieniowym, nostalgicznym, ale i żartobliwym elementem akademii były prezentacje multimedialne, związane z Panem Dyrektorem.

Nie mogło zabraknąć też tak lubianych przez Pana Dyrektora występów uczniów klas wojskowych. Zaprezentowali się oni w specjalnym pokazie musztry paradnej. Przekazali też Panu Dyrektorowi specjalny, pamiątkowy upominek. Finałową, muzyczną niespodzianką był występ Dominiki Boguckiej, absolwentki naszej szkoły, która wykonała utwór „Nie żałuję”.

Po występie młodzieży głos zabrał Pan Dyrektor. Podziękował on za tak piękny prezent młodzieży i pracującym z nią nauczycielom. Wrócił też wspomnieniami do 27 lat swojej pracy w naszej szkole.

Zapewnił, że chociaż ciężko mu się z nią rozstawać, to nadal będzie starał się już jako burmistrz efektywnie z nią współpracować. Zaprezentował też niektóre przyszłe zamierzenia: stworzenie młodzieżowej rady miasta i gminy czy organizację I manewrów klas wojskowych województwa podlaskiego. Podziękował też władzom powiatowym za 16-letnią współpracę. Na ręce Ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego złożył podziękowania za dobrą współpracę naszej szkoły z parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Serdecznie podziękował też współpracownikom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi szkoły. Przeprosił też za wszystkie niedociągnięcia ze swojej strony. Podziękował także naszej wspaniałej młodzieży i zaprosił ją do kontaktu oraz dalszej współpracy. Wyrazem wdzięczności i szacunku dla Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego były długie owacje na stojąco.

Głos zabrał też ks. Dziekan Tadeusz Kryński. Pogratulował on Panu Dyrektorowi objęcia nowej funkcji i podziękował za lata pięknej współpracy z parafią. Przekazał też prezent od księży i parafii – pamiątkowy album „Rzeki świata” z życzeniami wyprowadzenia Ciechanowca na szerokie wody. Przywołując słowa Papieża Jana XXIII oraz ks. Józefa Tishnera wskazał, że Pan Dyrektor pięknie pełnił swoją służbę i jest wielkim wzorem do naśladowania dla naszej młodzieży. 

Do zebranych przemówiła także ponownie Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agata Koc. Oficjalnie powitała ona na stanowisku nową Panią Dyrektor Ewę Radziszewską i życzyła jej owocnej pracy i wielu zawodowych sukcesów.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Radziszewska. Podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła gości, nauczycieli i pracowników szkoły na specjalna radę pedagogiczną oraz okolicznościowy obiad.

Czytany 3479 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top