poniedziałek, 03 czerwiec 2019 10:57

Regulamin Szkolnego Konkursu Gramatyczno – Kulturowego z Języka Angielskiego:'Are you Savvy?'.

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin Szkolnego Konkursu Gramatyczno – Kulturowego z Języka Angielskiego:'Are you Savvy?'.

 

 

§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Gramatyczno – Kulturowego z Języka Angielskiego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

§2. Cele Konkursu:

 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów.

 

§3. Uczestnictwo w Konkursie:

 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów ZSOIZ.
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu (mgr Irina Szymoniak, mgr Lukasz Kloc) w terminie do 1 tygodnia przed datą konkursu.
3. Lista uczestników konkursu zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń co najmniej 3 dni przed terminem konkursu.
4. Informacje o konkursie będą wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń na półpiętrze oraz podane na stronie internetowej szkoły w dziale: Konkursy.

 

§4. Termin Konkursu:

 

1. Konkurs ma jeden etap – na szczeblu szkolnym.
2. Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2019 roku.

 

§ 5. Forma Konkursu:

 

1. Konkurs przewiduje test odpowiedzi zamkniętych, składający się z około 50 pytan. Czas trwania - 60 minut.

2. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie intermediate.

 

§ 6. Wyniki Konkursu:

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

 

§ 7. Nagrody:

 

1. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe bądź inne nagrody.
2. Najlepsi uczniowie otrzymują oceny do dziennika za udział w konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej szkoły oraz dostępny do wglądu u organizatorów konkursu.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

 

 

Czytany 1777 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top