środa, 27 listopad 2019 08:13

Egzamin maturalny 2020

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

EGAZMIN MATURALNY 2020

HARMONOGRAMY:

1.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu - CZĘŚĆ PISEMNA  
       
2.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka polskiego - CZĘŚĆ USTNA  
       
3.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka angielskiego - CZĘŚĆ USTNA  
       
4.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka rosyjskiego - CZĘŚĆ USTNA  
       
5.    Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka niemieckiego - CZĘŚĆ USTNA  

DEKLARACJE:

1.         Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.  
       
2.   Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 –2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.  
       
3.   Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).
 
       

 

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.         Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
 
       
2.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
 
       
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
 
       
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
 
       
5.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania
w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020
 
       
6.   INFORMACJAO SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
 
       
7.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku
szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych
w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe
Aktualizacja z lipca 2019 r.
 
       
8.   INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w celu
organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
i egzaminów eksternistycznych
 
       
9.   Informacja o opłatach za egzamin maturalny  

 

Czytany 1917 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 marzec 2020 08:02
Więcej w tej kategorii: « Egzamin maturalny 2019

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top