XxYanonomowa skrzynka
      boton azul      logo 2019 kolor Copy fundacja mikolaja
     
 
środa, 19 lipiec 2017 07:55

Egzamin maturalny 2019

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

EGAZMIN MATURALNY 2019

DEKLARACJE:

1.   Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.
     
2.   Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
     
3.   Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).
     
4.   Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 – z wyłączeniem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.
     
     
     

HARMONOGRAMY:

1.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu - CZĘŚĆ PISEMNA
     
2.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka polskiego - CZĘŚĆ USTNA
     
3.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka angielskiego - CZĘŚĆ USTNA
     
4.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka rosyjskiego - CZĘŚĆ USTNA
     
5.   Harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2019 r. w ZSOiZ w Ciechanowcu z jęsyka niemieckiego - CZĘŚĆ USTNA
     

KOMUNIKATY / INFORMACJE RÓŻNE:

1.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku
     
2.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
     
3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku
     
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku
     
5.  

INFORMACJAO SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIAEGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019Aktualizacja z 31 grudnia 2018 r.

     
6.   INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
     
7.  

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych

     
8.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019

 

Czytany 12029 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 marzec 2019 13:59
Więcej w tej kategorii: « Egzamin Zawodowy 2019

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top