piątek, 06 marzec 2020 18:15

Podsumowanie projektu „Lumen – Art czyli malowanie światłem”

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W dniu 5 marca b.r., w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy będącej podsumowaniem projektu „Lumen – Art czyli malowanie światłem” – obejmującym edukacyjno – artystyczny cykl warsztatów witrażu dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu

. Środki finansowe zostały pozyskane w ramach programu grantowego WENA, Fundacji Rodziny Staraków, wspierającego młodzież i nauczycieli szkół plastycznych   w realizacji ich autorskich projektów edukacyjno – artystycznych. W I edycji programu, tematyka zgłaszanych projektów była dowolna. Spośród 58 wniosków Zarząd Fundacji przyznał 11 grantów finansowych, w wysokości 15.000 złotych, wśród których znalazł się nasz projekt. Tym niemniej znalezienie się w tak elitarnym gronie wśród wielu znaczących i znamienitych szkół artystycznych z całej Polski było nas dużym wyróżnieniem i docenieniem przez Kapitułę Konkursową.

Uroczystość, o godzinie 12.00, otworzył występem chór szkolny, prezentując utwory  z repertuaru Piotra Rubika. Następnie głos zabrała Pani Anna Wiśniewska, Wicedyrektor Muzeum Rolnictwa, która przywitała wszystkich zebranych, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. Wśród osób, które swoją obecnością uświetniły spotkanie, znalazły się: Pani Wiesława Giedrojć - Członek Zarządu Fundacji Rodziny Staraków oraz Pani Małgorzata Chmielecka – Menadżerka Programowa Spectra Edu; Pan Krzysztof Pełszyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Pani Mariola Kucharewicz – Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, Ks. Zenon Czumaj – Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie, Ks. Stanisław Mikucki – Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, Państwo Wiera i Roman Godlewscy oraz Pan Adam Godlewski i Pan Stanisław Szcześniak. W dalszej części swojego wystąpienia Pani Dyrektor nawiązała do wieloletniej współpracy Muzeum Rolnictwa ze szkołą w zakresie współorganizacji tego typu zadań, mających na celu wspieranie w rozwoju artystycznym młodych talentów. Podkreśliła, że jest to już VI edycja z cyklu wystaw prezentujących prace naszych uczniów. Kolejno przedstawiła tematykę i zakres dzisiejszej prezentacji a następnie poprosiła o zabranie głosu przybyłych przedstawicieli Fundacji Rodziny Staraków, Panią Wiesławę Giedrojć i Panią Małgorzatę Chmielecką. Obie Panie w swym wystąpieniu w sposób  życzliwy i pochlebny wypowiedziały się na temat projektu i współpracy ze szkołą w zakresie jego realizacji a także przygotowania dzisiejszego wydarzenia. Przedstawiły zebranym profil Fundacji, przybliżając ideę oraz cele i zakres jej działalności. Podkreśliły ogromne zaangażowanie Założycieli  Fundacji w pomoc i wspieranie młodych ludzi w dążeniu do realizacji marzeń związanych z edukacją oraz stwarzania możliwości artystycznego rozwoju. Zebrani zapoznani zostali także z założeniami programu grantowego WENA , a nasz szkoła otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w jego II edycji.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Łukasz Godlewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który przybliżył obecnym charakterystykę Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, podkreślając ogromny wkład władz samorządowych w powstanie szkoły oraz poprzedniego dyrektora – Pana Eugeniusza Święckiego. Następnie koordynator projektu Pani Emilia Krysińska, w swoim wystąpieniu podsumowała działania zrealizowane w ramach „Lumen – Art czyli malowanie światłem”. Zwieńczeniem uroczystości otwierającej wystawę były podziękowania Pana Dyrektora Łukasza Godlewskiego, skierowane do wszystkich osób, które przyczyniły się do zrealizowania zadań projektowych. W ramach podziękowań młodzież wręczyła wykonane w czasie warsztatów zawieszki witrażowe. Następnie Pani Dyrektor Anna Wiśniewska poprosiła Panią Wiesławę Giedrojć oraz uczniów biorących udział w projekcie, w osobach Michała i Mateusza Godlewskich, Dominiki Szcześniak o przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy.

Wystawa prac uczniów będących efektem udziału w cyklu warsztatów witrażu „Lumen – Art czyli malowanie światłem” obejmuje dwie części. W pierwszej znajdują się prace młodzieży – Joanny Ryczkowskiej, Mateusza i Michała Godlewskich - stworzone w pracowni witrażu Państwa Wiery i Romana Godlewskich oraz Pana Adama Godlewskiego. W części drugiej można zobaczyć prace uczniów: Dominiki Szcześniak, Julii Sabak, Weroniki Siedleckiej i Łukasza Porucznika, powstałe w pracowni artystycznej Pana Stanisława Szcześniaka. Obie ekspozycje prac młodych adeptów sztuki witrażu uświetnia obecność prac ich mistrzów, a więc witraże pochodzące z kolekcji Państwa Godlewskich i Pana Szcześniaka. Wyjątkowość wystawy Lumen – Art czyli malowanie światłem, podkreśla gra światła i koloru, prezentacja cyklu powstawania prac od projektu do dzieła finalnego, wzbogacona o dokumentację fotograficzną obrazującą kolejne etapy realizacji projektu.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji oraz Kapitule Konkursowej za to, że dostrzegli Państwo w naszym przedsięwzięciu potencjał i dzięki przyznanemu dofinansowaniu umożliwili jego realizację. Dziękujemy za wsparcie, życzliwość i dobre słowo, które towarzyszyło naszej współpracy przez całą  realizację projektu.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Pani Doroty Łapiak. Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Muzeum za gościnność, uprzejmość, współpracę oraz wielkie zaangażowanie w przygotowanie wystawy.

Serdecznie dziękujemy współrealizatorom warsztatów, właścicielom pracowni witrażu, Państwu Wierze i Romanowi Godlewskim, Panu Adamowi Godlewskiemu oraz Panu Stanisławowi Szcześniakowi. Dziękujmy za Państwa pracę, zaangażowanie, życzliwość  i poświęcony czas.

Dziękujemy nauczycielom: Pani Barbarze Pełszyk, pomysłodawczyni projektu, za ogrom pracy, jaki włożyła w jego realizację oraz Panu Bogdanowi Tarkowskiemu za wsparcie  w realizacji zadań i oprawę graficzną projektu.

Czytany 3527 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top