Egzamin zawodowy - sesja czerwiec - lipiec 2022

Egzamin zawodowy
- sesja czerwiec - lipiec 2022

 

1.         

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego
potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2022 roku - Formuła 2017

   pobierz
         
2.   Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego
potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2022 roku - Formuła 2019
   pobierz
         
3.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca
w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2017
   pobierz
         
4.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019
   pobierz
         
5.  

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2012 oraz Formuła 2017

   pobierz
         
6.  

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego
w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

  pobierz
         
7.   Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu
zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.
- Formuła 2019
   pobierz
         
8.   Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu
zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.
- Formuła 2019
  pobierz
         
9.  

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części
praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne
- Formuła 2019

  pobierz
         
10.  

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie
wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem
lub dziedziną wiedzy.

  pobierz
         
11.  

Harmonogram etapu pisemnego egzaminu zawodowego Sesja czerwiec - lipiec 2022

  pobierz
         
12.   Harmonogram etapu praktycznego egzaminu zawodowego Sesja czerwiec - lipiec 2022   pobierz
         
13.   Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
  pobierz
         

 

Wydanie dyplomów

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego
dla sesji czerwiec - lipiec 2022 nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec - lipiec 2022 oraz ich odbiór przez zdających nastąpi 7 września 2022 od godziny 12.00 (pokój nr 3 – parter).

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat Copy

Czytany 1207 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 maj 2022 08:08

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top